Tag: Chuyển tiền Việt Nam sang Malaysia

Giám đốc Lee Cindy cho biết, tại Good Deal Group thì dịch vụ chuyển tiền Việt Nam sang Malaysia khá dễ dàng cho các doanh nghiệp kinh doanh tại Malaysia với nhiều tiện ích như thủ tục đơn giản, chuyển tiền an toàn, thời gian nhanh chóng, tỷ giá giao dịch ngoại tệ khá cạnh tranh, phí chuyển tiền thấp…