Tag: nhân viên Good Deal Trading

Nhân viên Good Deal Trading luôn xác định “Tinh thần làm việc quyết định chất lượng công việc”. Mỗi chuyến hàng về Việt Nam hay qua Malaysia luôn mang nhiều cảm xúc với mỗi nhân viên Good Deal Trading…