Theo Thương vụ của Việt Nam tại Malaysia cho biết, trong quý 1/2018, Việt Nam là 1 trong 10 thị trường nhập khẩu lớn nhất của Malaysia…

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 3 tháng đầu năm 2018 của Malaysia với các nước đạt 346,38 tỷ RM, tăng 0,4% so với cùng kỳ năm 2017, trong đó kim ngạch xuất khẩu của Malaysia đạt 185,16 tỷ RM, tăng 1,0% và kim ngạch nhập khẩu của Malaysia đạt 161,22 tỷ RM, giảm 0,4%. Thặng dư thương mại của Malaysia đạt 23,94 tỷ RM, tăng 12,2%.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Malaysia với các nước FTA đạt 216,98 tỷ RM, chiếm thị phần 62,6%, trong đó Malaysia xuất khẩu đạt 115,5 tỷ RM và Malaysia nhập khẩu 101,48 tỷ RM.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Malaysia với các nước ASEAN đạt 94,87 tỷ RM, tăng 2,6% so với cùng kỳ năm 2014, chiếm thị phần 27,4%, trong đó Malaysia xuất khẩu sang các nước ASEAN đạt 53,65 tỷ RM, tăng 6,5% và Malaysia nhập khẩu 41,22 tỷ RM, giảm 2,1%.

Kim ngạch xuất khẩu của Malaysia sang các nước cụ thể như sau: Singapore 26,27 tỷ RM, tăng 2,7%; Thái Lan 11,00 tỷ RM, tăng 6,2%; Indonesia 6,57 tỷ RM, tăng 1,7%; Việt Nam 4,56 tỷ RM, tăng 24,3%; Philippines 3,42 tỷ RM, tăng 17%; Myanmar 919,8 triệu RM, tăng 42,2%; Brunei 512,2 triệu RM, giảm 1,1%; Cămpuchia 376,3 triệu RM, tăng 83,6% và Lào 21,4 triệu RM, tăng 43,5%.

Việt Nam-Top 10 thị trường nhập khẩu lớn nhất của Malaysia trong quý 1/2018.

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, kết thúc tháng 2/2018, Việt Nam đã xuất sang Malaysia 161,3 triệu USD, tính chung từ đầu năm cho đến hết tháng 2/2018, kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này đạt 384,2 triệu USD, giảm 24,9% so với cùng kỳ năm 2017.

Việt Nam xuất khẩu sang Malaysia chủ yếu các mặt hàng dầu thô, hóa chất, chè, máy vi tính sản phẩm điện tử, phụ tùng máy móc… trong đó dẫn đầu trong bảng kim ngạch là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, đạt 76,3 triệu USD, tăng 42,72%.

Đứng thứ hai là điện thoại các loại và linh kiện chỉ với kim ngạch 45 triệu USD, giảm 52,3% và thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh, đạt 33,1 triệu USD, tăng 23,3%… so với cùng kỳ năm 2017.

(Taì liệu tham khảo)

5
Sending
User Review
5 (1 vote)

BÌNH LUẬN

Đăng bình luận của bạn
Nhập tên của bạn tại đây